Благодарение  на долгогодишното искуство и изградба, реконструкција, санирање и одржување на спортските терени и паркови, спремни сме во многу краток период, многу квалитетно да реконструираме, поправиме и изградиме или спортски терени или некој парк и зеленило.

     Најдобар и најбрз начин  на озеленување на вашите спортски терени е поставувањето  бусена трева.Начинот на кој ние работиме овозможува да се игра на теренот после неколку дена,доколку тоа е потребно и неопходно. А доколку не е тогаш се препорачува да се теренот(одмори) најмалку 30 дена по нашето завршување.

     Тревата ја поставуваме на идеално поставена површина (± 1 см)а одржување и поправање правиме во зависност од тоа каква му е состојбата на теренот.
    
     Дренажните терени со нашиот комплетен дренажен систем и технологија на работа овозможува користење на теренот во секакви временски услови.

     Со посебен систем на нанесување на ролни на теренот вршиме освежување на оштетените и запуштените терени а посебно фудбалските.
Copyright © 2011  •  SPORT-GRADNJA  Pirot  •  All rights reserved
• За Нас • Изработка • Референци • Галерија • Kонтакти •