Нашата фирма, која е наследник на Работна организација ”Гратски стадион” Пирот ја продолжува идејата на оваа ирма. Градење, реконструкција, санирање и одржување на тревата на фудбалските терени паркови и сите врсти украсни зеленила.

     Според градењето, рекунструирањето и  одржувањето на тревата правиме и комплетни груби И фини земјени работи се до последното нанесување на тревата.

     Легендата, човекот кој е повече од 50 години се занимава со оваа работа е чедомир Пејчик
Има изработено повече од 200 и санирано над 300 стадиони во бивша Југославија.

    Спојувајки не нашата креативност ,интузијазам и повече  годишното искуство во оваа област продолжуваме ефикасно професиално и квалитетно да ствараме услови за нашите деца и професионалци во спортот, да остварат високи резултати.
• За Нас • Изработка • Референци • Галерија • Kонтакти •
Sekač busena Sečenje busena Busen za utovar Nasečen busen Rolanje busena Utovar busena Istovar busena na teren
Copyright © 2011  •  SPORT-GRADNJA  Pirot  •  All rights reserved