„СПОРТНО ИЗГРАЖДАНЕ“ Д.О.О  е пряк наследник  на Р.О. “Градски Стадиони“ -Пирот, и е естествен последовател на мисията на предприятието основано в далечната 1961 година, а именно, изграждане, реконструкция, саниране, и подръжка на затревени футболни терени, паркове и всички видове украсителни тревни площи.

   Наред с изграждането, реконструкцията, и подръжката, изпълняваме комплексни груби и фини, земни работи, до окончателното захранване и валиране на тревата.

     Перла в короната на визитната ни карта е, човека който се е доказал през годините като безспорен корифей в областта специалист повече от  5  десетилетия  господин Чедомир Пейчич, изградил  повече от 200 и санирал над 300 фудболни терена, на територията на страните от бивша Югославия.

     Обединявайки нашата креативност и ентусиазъм с 50 годишния му опит в бранша, продължаваме ефикасно, професионално и качествено да създаваме  условия за развитие на спорта и предпоставка нашите наследници в професионалния спорт, да могат да постигат все по-високи резултати.
• За нас • Дейности • Референции • Галерия • Контакти •
Copyright © 2011  •  SPORT-GRADNJA  Pirot  •  All rights reserved